Om revmatisme

Revmatisme er en fellesbetegnelse for mange ulike sykdommer som angriper deler av kroppen som påvirker bevegelsene, for eksempel ledd, muskler og skjelett. Sammenlagt finnes det omtrent 80 ulike revmatiske sykdommer som også kan ramme andre deler av kroppen som kar, bindevev og hjerte. Det er beregnet at mer enn 300 000 mennesker i Norge har en revmatisk sykdom.

Les mer om revmatoid artritt »

Les mer om psoriasisartritt »

Bytte av behandlingsmetode

Bytte fra metotreksattabletter til injeksjonspenn.

Les mer »

Revmatoid Artritt

Revmatoid artritt (RA) er den medisinske betegnelsen på det vi bruker å kalle leddgikt.

Les mer »