Bytte fra metotreksattabletter til injeksjonspenn

Vanligvis innledes behandlingen av revmatoid artritt med tabletter. For noen kan et bytte til injeksjonspenn være et alternativ. De fremste grunnene til et bytte er manglende effekt av tabletter eller et ønske om å redusere bivirkningene på mage-tarm som en del kan oppleve med tabletter. Fordelene forklares ved at legemiddelet ved injeksjonen går ut i blodet uten å passere mage-tarm-kanalen.

Vårt legemiddel

felleskatalogen.no »