En egen fabrikk i Malmö garanterer høy leveringssikkerhet av Nordimet®

Det er mangel på livsviktige legemidler i Norge och Sverige, ikke minst innenfor revmatologi. I et åpent brev i det uavhengige svenske fagbladet Dagens Medicin* advarer Reumatikerförbundet, Svensk reumatologisk förening og Nationellt programområde för reumatiska sjukdomar om store risikoer og problemer når pasienter ikke får medisinene sine. Legemiddelselskapenes produksjonsplanlegging og -kapasitet er blant de viktigste årsakene til legemiddelmangelen, ifølge Läkemedelsverket.

Metotreksat er ett av legemidlene som tidvis har vært mangelvare. For Nordimet injeksjonspenn (metotreksat) er situasjonen imidlertid langt bedre, delvis fordi fabrikken ligger i Sverige, og delvis fordi Nordic Drugs har satset på større volumer i lagerbeholdning. Legemiddelet har også felles emballasje for Norge, Sverige og Finland.

Høy leveringssikkerhet for Nordimet

– I 2022 hadde vi en forsyningssikkerhet for Nordimet på 99 prosent i Norge og 99,4 prosent i Sverige, forteller Supply Chain Manager Peter Persson i Nordic Drugs.

Han har ansvar for alt fra prognoser og budsjetter til leveranser i de nordiske landene. Med en yrkeskarriere som startet i Apoteket AB, har han over 20 års erfaring innenfor legemiddelforsyning.

Peter Persson, Supply Chain Manager i Nordic Drugs.

Han beskriver hvordan logistikken fungerer, fra fabrikken i Malmö til levering på apotekene.

– Det svenske sentrallageret vårt ligger hos Tamro i Göteborg. Fra fabrikken i Malmö blir Nordimet først sendt dit. Vi har også en avdeling i Norge med en del av sentrallageret vårt. Herfra betjener vi det norske markedet. Fra sentrallageret blir forpakningene med Nordimet sendt til Tamros distribusjonssentraler i Stockholm, Gøteborg og Umeå. Deretter selger Tamro Nordimet videre til apotekene. I Norge sendes produktene ut fra Frejas lager til de tre norske apotekkjedene.

Logistikkjeden for Nordimet. Fra fabrikk til apotek og videre til pasient.

Emballasjetekst på tre språk gir stor fleksibilitet

Trygg forsyning av legemidler er veldig viktig for helsevesenet. Forutsigbarhet og stabilitet er en forutsetning for langsiktig planlegging og reduserer behovet for akutte omprioriteringer som kan forstyrre behandlingsflytene. Peter forklarer hvordan det fungerer for Nordimet.

– I praksis har vi alltid et sikkerhetslager for fire til fem måneder. Hvis vi må begynne å ta av denne bufferen, fyller vi på fra fabrikken i Malmö. Det handler imidlertid ikke bare om at produktene er tilgjengelige, men også om emballasjen. Avgjørelsen vår om å ha emballasje på tre språk gir oss stor fleksibilitet, forteller han.

Selv en økning på 100 prosent i det norske markedet vil ikke by på problemer for Nordimet.

– Vår organisasjon for legemiddelforsyning er liten og effektiv. Vi samarbeider nært med hverandre og har korte transporttider som gjør det mulig å ta raske beslutninger. Når vi utarbeider prognoser for det svenske og norske markedet, samarbeider vi med den globale forsyningsavdelingen i Nederland om å lage estimater for ordremengder og leveringsdatoer. Vi avstemmer minst én gang i måneden. Hvis vi får et leveringsproblem, kan vi raskt gå inn i et «kriserom» og løse det umiddelbart.

Peter har full kontroll på leveransene.

Større lagre for å garantere pasientsikkerheten

En av forklaringene på at legemiddelmangel har blitt vanligere, er ifølge Läkemedelsindustriföreningen at aktører i leveringskjeden av økonomiske grunner holder seg med stadig mindre lagerbeholdninger.

Hvordan tenker dere i Nordic Drugs?

– Tidligere var det vanlig med små lagerbeholdninger for å redusere kapitalbindingen. Vi har gått bort fra dette og gjør i stedet det stikk motsatte. Det får koste litt ekstra for å sikre leveransen fra oss, sier Peter.

Fia lytter til helsesektorens behov

Minst like viktig som lagerbeholdning og nærhet til fabrikken er informasjon fra dem som er ute i felten og møter helsepersonellet. Deres rapporter er veldig viktige for at Peter skal kunne lage presise prognoser og sikre høy leveringspålitelighet. En av disse personene er Key Account Manager Fia Pettersson i Nordic Drugs.

Hun har mer enn 25 års erfaring innenfor legemiddelindustri og medisinsk teknologi og har jobbet som alt fra klinisk utprøver og produkt- og salgssjef til selger. Det er imidlertid møtene med leger og sykepleiere hun brenner for.

– Min rolle er å møte revmatologer, barneleger og sykepleiere for å informere om Nordimet. Det er en veldig stimulerende jobb, for alle er svært positive til produktet vårt. Det handler om å gi og ta hele tiden. Jeg lærer noe nytt hver dag, forteller Fia.

Fia Pettersson, Key Account Manager i Nordic Drugs, på vei inn til revmatologisk klinikk.

Moren, faren og datteren er revmatikere

Fia er over gjennomsnittet opptatt av revmatologi. Hun vokste opp i en familie der mor hadde en sjelden revmatisk sykdom og far hadde revmatisme. Datteren hennes har også utviklet revmatisme.

– Jeg har et veldig klart bilde av hva det innebærer å ha denne sykdommen. Derfor har jeg en fantastisk jobb og blir motivert av at pasientene får best mulig pleie, sier hun.

Fia har merket problemene med legemiddelmangel i det daglige arbeidet sitt.

– Et vanlig spørsmål i disse dager er om vi har problemer med restordrer. Når jeg forteller at Nordimet blir produsert i Malmö og ikke må flys over hele verden, oppfattes det som veldig positivt.

Feilinformasjon fra apotekene

Et annet problem, som også ble tatt opp i det åpne brevet i Dagens Medicin, er at pasienter blir direkte feilinformert på apotekene. Pasienten kan få beskjed om at et legemiddel «ikke finnes», selv om det beviselig er tilgjengelig. Det kjenner Fia seg igjen i.

– For en stund siden var jeg i Luleå og møtte en lege som rutinemessig foreskriver Nordimet. Legen fortalte at han var veldig positiv til produktet, men hevdet at restordrene våre var så store at han hadde måttet bytte til et annet legemiddel.

Fia skjønte ingenting og svarte at de ikke hadde noen restordrer.

– Det viste seg at problemet lå hos den lokale distribusjonssentralen, som ikke hadde nok på lager, men at produktet var tilgjengelig som bestillingsvare. I stedet burde apoteket fortalt pasienten at de ikke hadde Nordimet der og da, men at de kunne bestille det. Da hadde apoteket mottatt legemiddelet i løpet av noen få dager og kunne sendt pasienten en SMS når det kunne hentes, sier hun.

Her var Nordic Drugs’ organisasjon en stor fordel, forteller Fia.

– Takket være den effektive organisasjonen vår løste vi problemet med for lite lager veldig raskt. Jeg ringte ganske enkelt Peter direkte.

Se videoen fra fabrikken i Malmö der Nordimet blir produsert.

*Dagensmedicin.se, onsdag 15 januar 2022

NOR100-NO-APR2023