Om Nordimet®

Nordimet (metotreksat) injeksjonspenn 25 mg/ml

Et prisbelønnet alternativ til pasientene dine

Nordimet injeksjonspenn 25 mg/ml (autoinjektor) er den første knappeløse pennen som inneholder virkestoffet metotreksat. På grunn av pennens utforming kan pasienter med smerter i leddene administrere injeksjonen uten å måtte trykke på en knapp. Autoinjektoren er prisbelønt for sin høye brukervennlighet og innovative design.1

Nordimet injeksjonspenn gir flere fordeler

Nordimet injeksjonspenn er utviklet for at pasienter enkelt skal kunne administrere injeksjonen sin. Utformingen uten knapp betyr at pasientene kan aktivere injeksjonen ved å trykke pennen rett mot huden. Denne funksjonen er utformet for at også pasienter med dårligere motorisk kontroll skal kunne bruke pennen.

Nordimet injeksjonspenn har en dobbeltklikkmekanisme som gir tydelige klikk og vibrerer lett ved begynnelsen og slutten av injeksjonen, og dette betyr at pasienten ikke trenger å skifte håndgrep ved injisering. For å redusere smerten ved injeksjonen har Nordimet utviklet en design med nål på 29 G og 5-faset spiss.2

Automatisk injeksjon i to trinn

Trinn 1

Trinn 2

Pasienter gir Nordimet injeksjonspenn gode evalueringer3

Resultatet fremkom i en undersøkelse med 42 personer som ble delt i tre brukergrupper: to grupper av pasienter med konstatert RA, der den ene gruppen hadde større funksjonsreduksjon, samt en tredje gruppe med sykepleiere. Bruksegenskapene til autoinjektoren ble bedømt med et spørreskjema og en poengangivelse der et «vellykket» resultat ble definert ved at respondenten ga et positivt svar på mer enn 75 % av spørsmålene.

100 % av pasientene opplevde injeksjonsprosessen som enkel.

100 % av pasientene med alvorlig redusert funksjon i hånden klarte å injisere med Nordimet.

100 % av pasientene klarte å injisere med Nordimet selv under de verst tenkelige forholdene.

100 % var fornøyd med pennen og injeksjonsprosessen.

97,5 % anbefaler Nordimet.

Nordimet fås i åtte styrker

Nordimet injeksjonspenn fås i følgende styrker: 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg og 25 mg. Hver pakning inneholder fire injeksjonspenner.

Terapeutiske indikasjoner4

  • Aktiv revmatoid artritt hos voksne pasienter
  • Polyartrittiske former for alvorlig, aktiv juvenil idiopatisk, artritt når behandling med NSAID-preparat har gitt inadekvat respons
  • Moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er kandidater for systemisk behandling
  • Alvorlig psoriasisartritt hos voksne pasienter
  • Crohns sykdom hos voksne pasienter

Nordimet inngår i den norske refusjonsordningen

«Made in Sweden»

Nordimet produseres i Malmø av Sever Pharma Solutions, et søsterselskap som inngår i samme konsern som Nordic Drugs.

Referanser

  1. Good Design Award 2011 - Medical goods and equipment. Advanced Drug Delivery System: Auto Injector [Molly]. www.g-mark.org/award/describe/38006?locale=en
  2. Hirsch L, et al J Diabetes Sci Technol 2012;6(2):328-335
  3. Hundry C et al. Reumatology Ther (2017)4:183-194
  4. SPC Nordimet