Bestille boken!

«Optimising methotrexate treatment for rheumatoid arthritis – A practical guide for healthcare professionals»

Metotreksat (MTX) er et legemiddel som har en sterk posisjon i behandlingen av revmatoid artritt. MTX utmerker seg blant annet ved at det kan administreres oralt eller parenteralt, og at MTX har et stort doseområde, som gjør det mulig å optimere behandlingen av hver enkelt pasient. Gjennom årene er det bygd opp en omfattende erfaring som øker tolerabilitet og compliance ved blant annet nøye oppfølging og opplæring av pasienten. I denne nye boken har syv ledende revmatologer utarbeidet en praktisk, evidensbasert veiledning for bruk av MTX hos voksne med RA.

Bestille boken kostnadsfritt ved å legge inn opplysningene dine nedenfor: