Ledetråden er et nyhetsbrev rettet mot leger og sykepleiere i Sverige og Norge. Målet med Ledetråden er i første rekke å følge og fortelle om stort og smått som skjer i den kliniske hverdagen til deg og kollegaene dine. I Ledetråden finner du dessuten siste nytt både fra lokale foreningsmøter og fra symposier og vitenskapelige konferanser som handler om behandling med metotreksat. Et fast innslag er «Den varme stolen», der vi stiller en ekspert spørsmål om reumatologi.

Revmatologien er usynlig!

12. oktober ble den internasjonale revmatikerdagen, «World Arthritis Day», feiret med aktiviteter rundt om i verden. Hensikten med dagen er å skape oppmerksomhet rundt revmatiske og muskel- og skjelettlidelser (RMD), samt å formidle utfordringene som revmatologien står overfor.

Les mer »

Telemedisin har kommet for å bli

Behovet for alternative løsninger til tradisjonelle fysiske legebesøk har blitt tydeliggjort under Covid-19-pandemien. Selv under normale omstendigheter kan helsehjelp på avstand ha mange fordeler for pasienter, helsepersonell og samfunnet for øvrig. Dette gjelder også revmatologien.

Les mer »

Ny bok

Praktiske tips for telekonsultasjon innen revmatologi. Sju ledende europeiske revmatologer har her utarbeidet en praktisk veiledning for implementering av telekonsultasjon innen revmatologitjenesten.

Les mer »

Faggruppe for sykepleiere i revmatologi 28–29 april i Kristiansand

Endelig kunne de norske revmatologisykepleierne samles igjen etter to års opphold på grunn av pandemien.

Les mer »

Sexolog Helena Cewers i «Den varme stolen»

Helena Cewers, jordmor og autorisert klinisk sexolog, har hjulpet utallige å øke den seksuelle lysten sin. Helena var tidligere med i programmet «Gift vid första ögonkastet», der hun som sexekspert hjalp nygifte par med relasjonene sine.

Les mer »

Bestille boken!

«Optimising methotrexate treatment for rheumatoid arthritis - A practical guide for healthcare professionals»

Les mer »