Ledetråden er et nyhetsbrev rettet mot leger og sykepleiere i Sverige og Norge. Målet med Ledetråden er i første rekke å følge og fortelle om stort og smått som skjer i den kliniske hverdagen til deg og kollegaene dine. I Ledetråden finner du dessuten siste nytt både fra lokale foreningsmøter og fra symposier og vitenskapelige konferanser som handler om behandling med metotreksat. Et fast innslag er «Den varme stolen», der vi stiller en ekspert spørsmål om reumatologi.

Slik behandles revmatoid artritt optimalt med metotreksat

Peter Taylor, professor ved Nuffield department of orthopaedics, rheumatology and musculoskeletal sciences ved universitetet i Oxford, holdt 20. mars 2023 en digital forelesning om hvordan man best behandler revmatoid artritt (RA) med metotreksat (MTX). Forelesningen var i regi av Nordic Drugs, og ble holdt for revmatologer fra Norge, Sverige og Finland.

Les mer »

En egen fabrikk i Malmö garanterer høy leveringssikkerhet av Nordimet®

Det er mangel på livsviktige legemidler i Norge och Sverige, ikke minst innenfor revmatologi.

Les mer »

Revmatologien er usynlig!

12. oktober ble den internasjonale revmatikerdagen, «World Arthritis Day», feiret med aktiviteter rundt om i verden. Hensikten med dagen er å skape oppmerksomhet rundt revmatiske og muskel- og skjelettlidelser (RMD), samt å formidle utfordringene som revmatologien står overfor.

Les mer »

Telemedisin har kommet for å bli

Behovet for alternative løsninger til tradisjonelle fysiske legebesøk har blitt tydeliggjort under Covid-19-pandemien. Selv under normale omstendigheter kan helsehjelp på avstand ha mange fordeler for pasienter, helsepersonell og samfunnet for øvrig. Dette gjelder også revmatologien.

Les mer »

Ny bok

Praktiske tips for telekonsultasjon innen revmatologi. Sju ledende europeiske revmatologer har her utarbeidet en praktisk veiledning for implementering av telekonsultasjon innen revmatologitjenesten.

Les mer »

Faggruppe for sykepleiere i revmatologi 28–29 april i Kristiansand

Endelig kunne de norske revmatologisykepleierne samles igjen etter to års opphold på grunn av pandemien.

Les mer »