Ledetråden er et nyhetsbrev rettet mot leger og sykepleiere i Sverige og Norge. Målet med Ledetråden er i første rekke å følge og fortelle om stort og smått som skjer i den kliniske hverdagen til deg og kollegaene dine. I Ledetråden finner du dessuten siste nytt både fra lokale foreningsmøter og fra symposier og vitenskapelige konferanser som handler om behandling med metotreksat. Et fast innslag er «Den varme stolen», der vi stiller en ekspert spørsmål om reumatologi.

Norsk helsevesen kan spare millioner med Nordimet® (metotreksat) injeksjonspenn 20 mg.

Metotreksat injeksjonspenn er et viktig legemiddel innen både revmatologi og dermatologi og brukes til å behandle en rekke forskjellige tilstander. Med sine åtte forskjellige styrker tilbyr det fleksibilitet og tilpasning til ulike pasienters behov.

Les mer »

Hvis du forskriver Nordimet®, bidrar du til å sikre legemiddelforsyningen av metotreksat injeksjonspenner.

Det er mangel på viktige legemidler i Sverige. Ikke minst innen revmatologi.1 Ifølge det svenske Läkemedelsverket er hovedårsaken til mangelen på legemidler forårsaket av produksjonsrelaterte årsaker (61,4 %).

Les mer »

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) tilbyr deg og pasientene dine omfattende støtte.

For blivende foreldrepar som lever med revmatisk sykdom, er det mange spørsmål som dukker opp. Ledtråden har besøkt St. Olavs hospital i Trondheim, der Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) holder til.

Les mer »

Slik behandles revmatoid artritt optimalt med metotreksat

Peter Taylor, professor ved Nuffield department of orthopaedics, rheumatology and musculoskeletal sciences ved universitetet i Oxford, holdt 20. mars 2023 en digital forelesning om hvordan man best behandler revmatoid artritt (RA) med metotreksat (MTX). Forelesningen var i regi av Nordic Drugs, og ble holdt for revmatologer fra Norge, Sverige og Finland.

Les mer »

Revmatologien er usynlig!

12. oktober ble den internasjonale revmatikerdagen, «World Arthritis Day», feiret med aktiviteter rundt om i verden. Hensikten med dagen er å skape oppmerksomhet rundt revmatiske og muskel- og skjelettlidelser (RMD), samt å formidle utfordringene som revmatologien står overfor.

Les mer »

Telemedisin har kommet for å bli

Behovet for alternative løsninger til tradisjonelle fysiske legebesøk har blitt tydeliggjort under Covid-19-pandemien. Selv under normale omstendigheter kan helsehjelp på avstand ha mange fordeler for pasienter, helsepersonell og samfunnet for øvrig. Dette gjelder også revmatologien.

Les mer »