Hvis du forskriver Nordimet®, bidrar du til å sikre legemiddelforsyningen av metotreksat injeksjonspenner.

Det er mangel på viktige legemidler i Sverige. Ikke minst innen revmatologi.1
Ifølge det svenske Läkemedelsverket er hovedårsaken til mangelen på legemidler forårsaket av produksjonsrelaterte årsaker (61,4 %).2 Med lanseringen av Nordimet kunne en langvarig monopoltilstand og avhengigheten av én enkelt leverandør av injeksjonspenner brytes.

Se filmen som beskriver hvordan Nordimet produseres.

Trygg legemiddelforsyning med produksjon i Sverige

En trygg legemiddelforsyning er av avgjørende betydning for helsetjenesten. Forutsigbarhet og stabilitet er en forutsetning for langsiktig planlegging. Det reduserer også behovet for akutte omprioriteringer som kan risikere å forstyrre behandlingsflyten.
– På et marked med et fåtall leverandører, slik tilfellet er med metotreksat injeksjonspenner, kan det være trygt å vite at Nordimet produseres i Sverige og har korte transportveier ut til distributørene, sier Peter Persson, supply chain manager hos Nordic Drugs. Dessuten har vi satset på et stort lagervolum, forteller han.

Peter Persson, supply chain manager hos Nordic Drugs.

– Rent praktisk ligger vi alltid på 4–5 måneders sikkerhetslager. Hvis vi havner under dette, fyller vi på fra produksjonsanlegget i Malmø. Før 2023 hadde vi i Norge en leveringssikkerhet på 100 % til Norsk Medisinaldepot (NMD), Apotek 1 og Alliance», sier en stolt Peter Persson.

Organisasjon som lytter til helsetjenestens behov og kan ta raske beslutninger

Minst like viktig som lagerbeholdning og nærhet til produksjonsanlegget er informasjon fra dem som er ute i feltet og møter helsepersonellet. Deres rapportering inn til Peter Persson er avgjørende for at han skal kunne beregne riktige prognoser og sikre høy leveringssikkerhet. En av dem er Christian Lee, key account manager hos Nordic Drugs i Norge. I sitt daglige arbeid har Christian merket problemene med legemiddelmangel.

Christian Lee, Key account manger hos Nordic Drugs.
Christian Lee, Key account manger hos Nordic Drugs.

– Et vanlig spørsmål i dag er om vi har problemer med restnoteringer. Når jeg forteller at Nordimet produseres i Malmø og ikke trenger å flys over hele verden, blir det oppfattet som svært positivt.

Monopol er det egentlig ingen som ønsker

Markedsandeler av metotreksat injeksjonspenner i Norge.

I dag er 8 av 100 injeksjonspenner som forskrives Nordimet. Veien til et definitivt brudd med det langvarige monopolet for metotreksat injeksjonspenner er med andre ord lang. Ved å forskrive Nordimet bidrar du til å øke valgmuligheten for pasientene, styrke legemiddelforsyningen og drive produktutviklingen fremover.

Referanser 

1. Dagensmedicin.se,12 april 2022

2. Läkemedelsverket.se 19 januar 2024

NO-PEN-2400007-APR24