Revmatologien er usynlig!

12. oktober ble den internasjonale revmatikerdagen, «World Arthritis Day», feiret med aktiviteter rundt om i verden. Hensikten med dagen er å skape oppmerksomhet rundt revmatiske og muskel- og skjelettlidelser (RMD), samt å formidle utfordringene som revmatologien står overfor.

EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology) er ikke i tvil om behovet for en internasjonal revmatikerdag, og mener at revmatologien er mer eller mindre usynlig for de fleste. Dette til tross for at det i Europa alene er ca. 120 millioner rammede. Ekstra bekymringsverdig er det at det på verdensbasis anslås å være 100 millioner mennesker som lever med udiagnostisert RMD.

EULAR peker på flere årsaker til denne urovekkende situasjonen. Blant annet skaper mangelen på utdannede revmatologer lange ventetider, kunnskapen i det offentlige helsevesenet er mangelfull, og det er lite forståelse for RMD blant statlige beslutningstakere.

Revmatolog Rabi Dash foreleser for 100 personer hos pasientforeningen Reumatikerdistriktet Skåne

Sverige er ikke noe unntak:

Mange pasienter får diagnosen for sent. Revmatikerforeningene i Sverige hadde omfattende markeringer for Den internasjonale revmatikerdagen. Det ble arrangert spennende forelesninger over hele landet og det ble holdt åpent hus for å informere om revmatiske sykdommer og viktigheten av sunne matvaner og fysisk aktivitet.

Blant distriktene som satset stort, var Reumatikerdistriktet Skåne, der mer enn 100 personer møtte til forelesning med revmatolog Rabi Dash.

Rabi fremhevet i forelesningen sin hvor viktig det er å få stilt diagnosen på et tidlig tidspunkt, slik at man i beste fall kan hindre at sykdommen utvikler seg og fører til nedbrytning av ledd. Dessverre er virkeligheten i Sverige en ganske annen, mener Rabi. Som en av forklaringene på dette, trekker han frem mangler i utdanningen til distriktslegene når det gjelder korrekt diagnostisering og behandling av RMD. Han ønsker derfor å se forbedringer i utdanningen av distriktslegene, og fremhever det som alfa og omega for å takle en rekke av utfordringene innenfor revmatologien.

EULAR-kampanje retter søkelys på utfordringene i revmatologien

World Arthritis Day markerte startskuddet for EULARs WAD 2022-kampanje for identifisering av «smertepunkter» (Rheuma Pain Points) i revmatologien. Fokuset for kampanjen er å danne seg et bilde av utfordringene som helsepersonell, pasienter og beslutningstakere står overfor i revmatologien. Det kan handle om at stadig færre utdanner seg til å bli revmatologer, lange ventetider for å få komme til lege, eller manglende forståelse for RMD blant statlige beslutningstakere. EULARs hovedmål er å skape en bedre forståelse for disse «smertepunktene », slik at samtlige involverte parter kan håndtere dem mer effektivt, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Kampanjen består av tre aktiviteter:

En markedsundersøkelse med hashtaggen «What is your #RheumaPainPoint», som EULAR ønsker deg velkommen til å delta i.

Et webinar med tittelen «Invisible Rheumatology – Why are we facing shortages and delays and how can we change this?», som ble gjennomført 12. oktober.

En film om gode eksempler der danske kollegaer forteller om hvordan de har taklet utfordringene som revmatologien står overfor.

Ta quizen vår for å teste kunnskapene dine om utfordringene i revmatologien!

Nordic Drugs (Nordic Pharma) engasjerer seg aktivt i å forbedre vilkårene innenfor revmatologien – både for pasienter og helsepersonell. Til ære for dagen har vi laget en quiz der du kan teste kunnskapene dine om utfordringene som helsepersonell og pasienter møter daglig.

NOR080-NO-NOV2022