Norsk helsevesen kan spare millioner med Nordimet® (metotreksat) injeksjonspenn 20 mg.

Metotreksat injeksjonspenn er et viktig legemiddel innen både revmatologi og dermatologi og brukes til å behandle en rekke forskjellige tilstander. Med sine åtte forskjellige styrker tilbyr det fleksibilitet og tilpasning til ulike pasienters behov. Den vanligste styrken i Norge er 20 mg. Velger du Nordimet injeksjonspenn, kan du bidra til betydelige besparelser for helsevesenet.

Spar millioner

Nordimet injeksjonspenn 20 mg har en pris som er 6 % lavere enn konkurrentens tilsvarende, 220,12 kr vs. 235,06 kr. Hvis flere forskrivere bytter til Nordimet, vil det bety en besparelse på hele 3,7 millioner kr*.

Ønsker du å vite mer om Nordimet, er du velkommen til å kontakte Christian Lee.

*Slik har vi beregnet: Totalt i løpet av 2023 (12 måneder) ble det forskrevet 251 459 stykker Metex 20 mg penner á 235,06 kr. Hvis man i stedet hadde forskrevet Nordimet 20 mg á 220,12 kr, ville det ha ført til en besparelse på 3 756 797 kr2.

Referanser 

1. www.legemiddelsok.no MAX AUP
2. NORDIC PHARMA INSIGHTS mars 2024

NO-PEN-2400011-MAI24