Ledetråden er et nyhetsbrev rettet mot leger og sykepleiere i Sverige og Norge. Målet med Ledetråden er i første rekke å følge og fortelle om stort og smått som skjer i den kliniske hverdagen til deg og kollegaene dine. I Ledetråden finner du dessuten siste nytt både fra lokale foreningsmøter og fra symposier og vitenskapelige konferanser som handler om behandling med metotreksat. Et fast innslag er «Den varme stolen», der vi stiller en ekspert spørsmål om reumatologi.